Detrito

Detrito Valeria Baret

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

Elisa Amann, Fran Casado, Israel Frutos

Abstract català:

El projecte estudia la dimensió transicional dels objectes, com els percebem i què diuen de nosaltres. S’investigarà com aquests tenen la capacitat de mostrar aspectes de la vulnerabilitat de el cos i ment humans. Aquests conceptes seran tractats mitjançant un curt d’animació, que mostrarà la traducció d’aquesta dimensió en la vestimenta, entorn i narrativa. El curtmetratge narrarà l’inici d’una connexió emocional humana-objecte, en la qual l’humà imagina i projecta les emocions que estaria experimentant si fos ell mateix qui estigués en la posició de l’objecte, per mostrar com les persones tenen la capacitat de projectar les seves pròpies emocions en els objectes.

Abstract espanyol:

El proyecto estudia la dimensión transicional de los objetos, cómo los percibimos y qué dicen de nosotros. Se investigará cómo estos tienen la capacidad de mostrar aspectos de la vulnerabilidad del cuerpo y mente humanos. Estos conceptos serán tratados mediante un corto de animación, que mostrará la traducción de esta dimensión en la vestimenta, entorno y narrativa. El cortometraje narrará el inicio de una conexión emocional humana-objeto, en la que el humano imagina y proyecta las emociones que estaría experimentando si fuese él mismo quien estuviese en la posición del objeto, para mostrar cómo las personas tienen la capacidad de proyectar sus propias emociones en los objetos.

Abstract anglés:

The project studies the transitional dimension of objects, how we perceive them and what they say about us. It will be investigated how these have the ability to show aspects of the vulnerability of the human body and mind. These concepts will be treated through a short animation, which will show the translation of this dimension in clothing, environment and narrative. The short film will narrate the beginning of a human-object emotional connection, in which the human imagines and projects the emotions that he would be experiencing if he were himself in the position of the object, to show how people have the ability to project their own emotions in objects.

Peces incloses:

Audiovisual

Memòria del projecte (PDF. max 60MB)

Download ValeriaBaret_TFG_Memoria2020-2021comprimido.pdf

https://baued-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/valeria_baret_student_bau_cat/EbHMGF5tZn5Iu6yeM-CvfUsBNImrYJbWJI-YYG4SYPIVxQ?e=fjdfj6

Video del projecte

Detrito Detrito Detrito