Els llocs, no llocs

Els llocs, no llocs Paula Vilà Monclús

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

Elisa Amann, Fran Casado, Israel Frutos

Abstract català:

“Els llocs, no llocs” s’inicia arran de l’interès per investigar la manera que viuen les persones que estan en constant moviment. 

El caminar acompanya el moviment y la circulació de les persones i la seva projecció personal, aquests són els nòmades moderns.

El nomadisme com a primera forma de vida a la prehistòria ha anat evolucionant i ha arribat a la nostra societat. 

Ahores d’ara és una manera de viure que conviu dins de l’espai urbà amb la societat sedentària. 

Observar l’individu urbà i l’espai on habita han format part de la metodologia. El resultat és ha set creat a partir de la comprensió i testeig de les necessitats dels nòmades moderns, on moviment, canvi i desplaçament són els punts forts. 

 

Abstract espanyol:

“Los lugares, no lugares” se inicia a raíz del interés por investigar la manera que viven las personas que están en constante movimiento.

El caminar acompaña el movimiento y la circulación de las personas y su proyección personal, estos son los nómadas modernos.

El nomadismo como primera forma de vida en la prehistoria ha ido evolucionando y ha llegado a nuestra sociedad.

A estas alturas es una manera de vivir que convive dentro del espacio urbano con la sociedad sedentaria.

Observar el individuo urbano y el espacio donde habita han formado parte de la metodología. El resultado es siete creado a partir de la comprensión y testeo de las necesidades de los nómadas modernos, donde movimiento, cambio y desplazamiento son los puntos fuertes.

Abstract anglés:

 

“Places, there are no places” begins with an interest in researching the way people who are in constant motion live. 

Walking accompanies the movement and movement of people and their personal projection, these are the modern nomads. 

Nomadism as the first way of life in prehistory has evolved and reached our society. 

Nowadays it is a way of life that coexists within the urban space with the sedentary society. 

Observing the urban individual and the space in which he lives have been part of the methodology. The result has been created from the understanding and testing of the needs of modern nomads, where movement, change and displacement are the strong points.

Peces incloses:

Audiovisual

Memòria del projecte (PDF. max 60MB)

Download Vila_Paula._Els_llocs_no_llocs.pdf

https://baued-my.sharepoint.com/personal/paula_vila_student_bau_cat/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fpaula%5Fvila%5Fstudent%5Fbau%5Fcat%2FDocuments%2FEls%20llocs%2C%20no%20llocs

Video del projecte

Els llocs, no llocs Els llocs, no llocs Els llocs, no llocs Els llocs, no llocs Els llocs, no llocs Els llocs, no llocs Els llocs, no llocs Els llocs, no llocs