Los Beaumont

Los Beaumont Núria Ramos Gimenez

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

Elisa Amann, Fran Casado, Israel Frutos

Abstract català:

Els Beaumont és un projecte que parteix de la idea de la peça com a base per crear la personalitat i uns personatges que viuen i es formen a partir d'aquest objecte. Aquest és identificat i extret d'una multitud d'objectes usant el mètode Object Trouvé i desenvolupat a partir dels conceptes de la no normalitat, la raresa, l'histrionisme amb bases al cinema. Es tracta d'un projecte d'auto aprenentatge, un procés mitjançant el propòsit, que sigui la roba la que ens dóna aquesta força per ser nosaltres mateixos, que la personalitat de cada peça es transmeti a través de la mateixa com si es tractés d'un objecte animat. La conversa que es crea entre objecte i subjecte pretén ser recíproca i expressiva, les dues parts es complementen i totes dues van canviant al llarg del temps, la meva intervenció sobre les peces s'enfoca llavors d'una forma poc usual tant estèticament com pràcticament, ja que he deixat de banda els meus gustos i he creat i buscat objectes, teixits ... Posant-me a la pell dels meus personatges, per això he fet servir els recursos del collage, creant personatges, objectes, jugant amb les formes que són habituals en les persones que no segueixen les normes preestablertes en la societat.

Les peces creades parlen de raresa, de l'expressió, de l'histrionisme i m'ajuden a expressar i opinar partint sempre des de la meva posició de sensibilitat amb els teixits com a base del projecte.

Abstract espanyol:

Los Beaumont es un proyecto que parte de la idea de la prenda como base para crear la personalidad y unos personajes que viven y se forman a partir de ese objeto. Este es identificado y extraído de una multitud de objetos usando el método Object Trouvé y desarrollado a partir de los conceptos de la no normalidad, la rareza, el histrionismo con bases en el cine. Se trata de un proyecto de auto aprendizaje, un proceso mediante el propósito de que sea la ropa la que nos da esa fuerza para ser nosotros mismos, que la personalidad de cada prenda se transmita a través de la misma como si de un objeto animado se tratara. La conversación que se crea entre objeto y sujeto pretende ser reciproca y expresiva, las dos partes se complementan y ambas van cambiando a lo largo del tiempo, mi intervención sobre las prendas se enfoca entonces de una forma poco usual tanto estética como prácticamente ya que he dejado de lado mis gustos y he creado y buscado objetos, tejidos… poniéndome en la piel de los personaje, para ello he usado los recursos del collage, creando personajes, objetos, jugando con las formas que son habituales en las personas que no siguen las normas preestablecidas en la sociedad. 

Las prendas creadas hablan de rareza, de la expresión, del histrionismo y me ayudan a expresar y opinar partiendo siempre des de mi posición de sensibilidad con los tejidos como base del proyecto.

 

Abstract anglés:

Los Beaumont is a project that starts from the idea of the garment as the basis for creating personality and characters that live and are formed from that object. This is identified and extracted from a multitude of objects using the Object Trouvé method and developed from the concepts of non-normality, rarity, and histrionics based on cinema. It is a self-learning project, a process through the purpose that it is the clothing that gives us that strength to be ourselves, that the personality of each garment is transmitted through it as if it were an animated object. Will try. The conversation that is created between object and subject is intended to be reciprocal and expressive, the two parts complement each other and both change over time, my intervention on the garments is then focused in an unusual way both aesthetically and practically since I have I put aside my tastes and I have created and searched for objects, fabrics ... putting myself in the shoes of my characters, for this I have used the resources of collage, creating characters, objects, playing with the forms that are common in people who do not follow the pre-established norms in society.

The garments created speak of rarity, expression, histrionics and help me to express and express my opinion, always starting from my position of sensitivity with the fabrics as the basis of the project.

 

Peces incloses:

Peces editorials, Peces d'imatge corporativa, Pes de comunicació, Producte

Memòria del projecte (PDF. max 60MB)

Download MEMORIA_Los_Beaumont_compressed.pdf

https://drive.google.com/drive/folders/1i7nVMdJh-7eaXfp4iCUxiALmoT6wKWAp