Soul Blackout

Soul Blackout Alejandra Rodés Ribote

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

Fran Pinel

Abstract català:

En les diferents tendències del documental, existeix una variant encarregada del registre d’events que giren al voltant del món de la música. Els documentals musicals aborden temes que representen diferents societats i cultures, narrades a partir d'una sèrie d'esdeveniments que interpreten trets històrics i socials de la disciplina.

A partir de la realització de Soul Blackout, una peça de documental protagonitzada per l'artista barceloní Hadren, es tractaran conceptes sobre la música electrònica del moment i la situació de molts joves que s'autoprodueixen i busquen un lloc dins de la indústria. A través del procés en l'experiència de crear el seu primer àlbum, Hadren fa de vehicle per mostrar aquests temes en què molts altres artistes es poden veure reflectits en les noves cultures de consumisme musical.

 

Paraules clau: Documental, electrònica, autoproducció, procés creatiu, indústria musical

Abstract espanyol:

En las diferentes tendencias del documental, existe una variante encargada del registro de eventos que giran en torno al mundo de la música. Los documentales musicales abordan temas que representan a distintas sociedades y culturas, narradas a partir de una serie de acontecimientos que interpretan rasgos históricos y sociales de la disciplina.   

A partir de la realización de Soul Blackout, una pieza de documental protagonizada por el artista barcelonés Hadren, se tratarán conceptos sobre la música electrónica del momento y la situación de muchos jóvenes que se auto-producen y buscan un lugar dentro de la industria. A través del proceso en la experiencia de crear su primer álbum, Hadren hace de vehículo para mostrar estos temas en los que muchos otros artistas pueden verse reflejados en las nuevas culturas de consumismo musical. 

 

Palabras clave: Documental, electrónica, auto-producción, proceso creativo, industria musical  

Abstract anglès

In the different trends of the documentary, there is a variant in charge of recording events that revolve around the world of music. Musical documentaries deal with themes that represent different societies and cultures, narrated from a series of events that interpret historical and social features of the discipline. 

From the realization of Soul Blackout, a documentary piece starring the Barcelona artist Hadren, some topics will be discussed about the electronic music of the moment and the situation of many young people who self-produce and seek a place within the industry. Through the process in the experience of creating his first album, Hadren acts as a vehicle to show these themes in which many other artists can be reflected in the new cultures of musical consumerism.

Keywords: Documentary, electronics, self-production, creative process, music industry

Etiquetes

documental

Video del projecte

Soul Blackout Soul Blackout Soul Blackout Soul Blackout Soul Blackout