Un pla a l'espai

Un pla a l'espai Duna Romagosa Rafecas

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

David Torrents

Abstract català:

La taula és un dels objectes més antics de la història i podríem dir que ha esdevingut un company més del nostre dia a dia. És un símbol de vida social, un altaveu, un objecte que crea un espai on compartir, recordar i dialogar. És un dispositiu que pren diferents formats i que pot generar diverses pràctiques. Aquest projecte neix de l'interès per explorar l’objecte taula des de diferents punts de vista. És per això, que faig una investigació centrada en la cultura occidental europea per tal de conèixer el seu origen i la seva forma més pura. Així també, el comportament humà i els protocols en relació amb l'objecte, la memòria que hi queda gravada i el record que l'activa, el fet de compartir-hi moments i la vida que té aquest objecte. Amb aquest projecte, és a dir amb la investigació i les traduccions visuals simbòliques no es pretén donar respostes, vol fer pensar, reflexionar i qüestionar temes que tenen a veure amb aquest punt neuràlgic. 

Abstract espanyol:

La mesa es uno de los objetos más antiguos de la historia y podríamos decir que se ha convertido en un compañero más de nuestro día a día. Es un símbolo de vida social, un altavoz, un objeto que crea un espacio en el que compartir, recordar y dialogar. Es un dispositivo que toma distintos formatos y que puede generar diversas prácticas. Este proyecto nace del interés por explorar el objeto tabla desde diferentes puntos de vista. Por eso, hago una investigación centrada en la cultura occidental europea para conocer su origen y su forma más pura. Así también, el comportamiento humano y los protocolos en relación con el objeto, la memoria que queda grabada y el recuerdo que lo activa, el hecho de compartir momentos y la vida que tiene ese objeto. Con este proyecto, es decir, con la investigación y las traducciones visuales simbólicas no se pretende dar respuestas, quiere hacer pensar, reflexionar y cuestionar temas que tienen que ver con este punto neurálgico.

Abstract anglès

The table is one of the oldest objects in history and we could say that it has become another companion of our day to day. It is a symbol of social life, a speaker, an object that creates a space to share, remember and dialogue. It is a device that takes different formats and can generate various practices. This project was born out of an interest in exploring the object of the table from different points of view. That is why I do research focused on Western European culture in order to know its origin and its purest form. Likewise, human behavior and protocols in relation to the object, the memory that is recorded in it and the memory that activates it, the fact of sharing moments and the life that this object has. With this project, that is to say with the research and the symbolic visual translations, it is not intended to give answers, it wants to make think, reflect and question issues that have to do with this neuralgic point.